Abonnementen » Betalingsaanmaning

Betalingsaanmaning

Deze dienst biedt een structurele opvolging voor de onbetaalde facturen vanaf vervaldag. In plaats van op de vervaldag zelf een herinnering te sturen, zorgen wij voor aangepaste betalingsherinneringen
Resultaat: een verlaging van uw werkdruk gecombineerd met een accurate opvolging van uw betalingen.

Eerste herinnering Tweede herinnering | aanmaning Overdracht naar minnelijke incasso

1. Eerste herinnering

In een eerste aanmaning wordt uw klant vriendelijk herinnerd aan een openstaande factuur. Er wordt geen vermelding gemaakt van mogelijke verdere stappen of verhogingen met intresten of schadebedingen.

2. Tweede herinnering | aanmaning

In een tweede aanmaning wordt de debiteur gewezen op de eerste herinnering en wordt naast het overzicht van de openstaande schuld ook gewezen op het feit dat mits niet betaling bijkomend intresten en schadebeding zullen aangerekend worden door toepassing van de verkoopsvoorwaarden. 

Deze brief wordt klantvriendelijk opgesteld teneinde de klantrelatie te respecteren.

3. Overdracht naar minnelijke incasso

Indien de voorgaande 2 stappen geen of onvoldoende resultaat hebben opgeleverd kan deze methode naadloos overvloeien in één van onze minnelijke incasso procedures.

Abonnementsvoorwaarden

  • De betalingsaanmaning omvat twee schriftelijke herinneringen.
  • Het dossierrecht bedraagt € 10,00
  • Enkel op de ontvangen bedragen is een commissie verschuldigd van 6%

Onze diensten

Abonnementen

Diverse

CrediSolv BV


Blarenberglaan 4
2800 Mechelen

Tel.: +32(0)15.690.390
Fax: : +32(0)15.714.220

info@credisolv.be
 


Bereken zelf uw juridische invorderingen.
minnelijk en juridisch debiteurenbeheer