Onze diensten » Methodiek van invordering

Diversiteit in aanpak leidt tot hogere efficiëntie

Om efficiënt uw openstaande facturen te kunnen innen wordt uw debiteur zowel telefonisch als schriftelijk aangemaand.

Op deze manier verhogen we de slaagkans om uw debiteur correct te contacteren, te informeren en over te gaan tot schuldinvordering.

Schriftelijke Invordering

Methodiek van invordering tijdens de minnelijke incasso In de minnelijke invorderingsprocedure wordt gestart met schriftelijke incasso.

Indien gewenst kan dit voorafgegaan worden door een gezamenlijke analyse en bespreking van uw debiteurenportefeuille.

Werkwijze

  • Uw debiteur wordt aangemaand om openstaande schulden, vermeerderd met contractueel verschuldigde aanhorigheden (interesten, schadebeding) over te maken op onze derdenrekening.
  • Inhoud en toonzetting van de brieven kunnen desgevallend in onderling overleg aangepast worden.

Uw voordeel

Op correcte en juridisch onderbouwde wijze wordt de openstaande schuld bij uw debiteur gevorderd. Dit leidt vaak tot een snelle en efficiënte invordering van uw onbetaalde facturen.

Telefonische Invordering

Methodiek van invordering tijdens de minnelijke incasso Bij het uitblijven van enige reactie naar aanleiding van de door ons verstuurde aanmaningsbrieven wordt de debiteur telefonisch gecontacteerd door de medewerkers van ons contactcenter. Deze persoonlijke benadering van de debiteur draagt bij tot een onderhandelde oplossing en tot de terugbetaling van de schuld.

Werkwijze

  • Telefonische uitleg over de openstaande schuld.
  • Onderhandeld afbetalingsplan:
    • Diverse voorstellen op basis van de financiële mogelijkheden van de debiteur,
    • Mogelijke herziening aflossing/afbetalingsplan,
    • Bevestiging & opvolging.


Uw voordeel

Ons bekwaam contactcenter verhoogt de effectiviteit van minnelijke invordering. Dankzij deze directe aanpak slagen wij er alsnog in om een deel onbetaalde bedragen te vorderen via o.a. een afbetalingsplan.

Onze diensten

Abonnementen

Diverse

CrediSolv BV


Blarenberglaan 4
2800 Mechelen

Tel.: +32(0)15.690.390
Fax: : +32(0)15.714.220

info@credisolv.be
 


Hoeveel kosten uw openstaande facturen nu écht? Klik hier.
minnelijk en juridisch debiteurenbeheer