Openstaande facturen kosten u veel geld. Onderstaande rekentools verklaren u waarom!

ALGEMENE   GEGEVENS

Jaaromzet Gemiddelde verkoopsmarge %
Openstaand bedrag Percentage intrest %
Minimum schadebeding Percentage schadebeding %
Slaagpercentage incasso % Percentage kaskrediet %
(intrest en schadebeding volgens uw verkoopsvoorwaarden, ofwel de wettelijke minima)

BEREKENING / SIMULATIES
€ 30.000 VOOR  UW
OPENSTAANDE  FACTUREN t.w.v.

DSO

GRATIS WERKEN

KASKREDIET

CASHFLOW


27 dagen

183 dagen

€ 2.550

€ 32.550
DSO (Days Sales Outstanding)
Het gemiddeld aantal dagen dat uw bedrijf erover doet om een factuur betaald te krijgen.
Het aantal dagen dat u GRATIS dient te werken, rekening houdend met uw jaaromzet en uw winstmarge. Het bedrag dat u jaarlijks dient uit te geven aan kaskrediet omdat 85% effectieve uitgave betreft (100% - 15%), waarvoor financile back-up nodig is. Het bedrag waarvoor u een cashflow oplossing dient te bedenken (bedrag van het kaskrediet en de effectieve uitgave van de openstaande facturen).
CrediSolv kan deze cijfers terugdringen !
Met een slagingspercentage van 70% wordt dit :

een inning van

€ 21.000
 

BEREKENING / SIMULATIES
€ 9.000 RESTEREND
OPENSTAAND  SALDO  t.w.v.

DSO

GRATIS WERKEN

KASKREDIET

CASHFLOW


8 dagen

55 dagen

€ 765

€ 9.765

19 dagen
winst

128 dagen
winst

€ 1.785
winst

€ 22.785
winst

Klant worden?
Contacteer ons

Online registreren
als klant

Abonnementen vergelijken
en berekenen

[ CrediSolv is niet verantwoordelijk voor gemaakte simulaties/berekeningen.]

Onze diensten

Abonnementen

Diverse

CrediSolv BV


Blarenberglaan 4
2800 Mechelen

Tel.: +32(0)15.690.390
Fax: : +32(0)15.714.220

info@credisolv.be
 


Bereken zelf uw minnelijke invorderingen.
minnelijk en juridisch debiteurenbeheer