Contacteer ons

Onze bekwame medewerkers zoeken naar creatieve en innovatieve oplossingen met zorg voor efficiëntie en rendabiliteit voor elke klant, elk project of elke vraag.

Wenst u een persoonlijk onderhoud?
Contacteer ons.

Aanmaning ontvangen?

Hebben wij u een brief gestuurd?

Contacteer ons via dit contactformulier.
De dossierverantwoordelijke contacteert u spoedig.

We behandelen uw aanvraag steeds in alle discretie!

CrediSolv

Blarenberglaan 4
2800 Mechelen
ON 832756876

Tel.: +32(0)15.690.390
Fax: : +32(0)15.714.220
mechelen@credisolv.be

Toezichthoudende overheid:
Federale Overheidsdienst Economie; K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Inspectie
Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel
https://economie.fgov.be

Onze diensten

Abonnementen

Diverse

CrediSolv BV


Blarenberglaan 4
2800 Mechelen

Tel.: +32(0)15.690.390
Fax: : +32(0)15.714.220

info@credisolv.be
 


Bereken zelf uw juridische invorderingen.
minnelijk en juridisch debiteurenbeheer