Onze diensten » Betalingsopvolging

Rekentools

spacer

Flexibele abonnementen (berekening)

Efficiënte betalingsopvolging met klantvriendelijk karakter

Deze dienst werd specifiek ontwikkeld voor de opvolging van uw openstaande betalingen die hun vervaldatum bereikt hebben.
We beogen de verlaging van uw werkdruk door in uw plaats klanten te wijzen op een openstaand saldo.

Deze opvolging omvat 2 schriftelijke herinneringen. Er wordt vriendelijk gevraagd de betaling op onze derdenrekening uit te voeren zonder verhoging met intresten of schadebeding. Mochten deze aanmaningen niet succesvol blijken wordt er naadloos overgegaan naar een minnelijke invorderingsprocedure, waarbij gestart wordt met een aangetekende ingebrekestelling.

Procesflow betalingsopvolging

Eerste herinnering Tweede herinnering | aanmaning Overdracht naar minnelijke incasso

1. Eerste herinnering

In een eerste aanmaning wordt uw klant vriendelijk herinnerd aan een openstaande factuur. Er wordt geen vermelding gemaakt van mogelijke verdere stappen of verhogingen met intresten of schadebedingen.

2. Tweede herinnering | aanmaning

In een tweede aanmaning wordt de debiteur gewezen op de eerste herinnering en wordt naast het overzicht van de openstaande schuld ook gewezen op het feit dat mits niet betaling bijkomend intresten en schadebeding zullen aangerekend worden door toepassing van de verkoopsvoorwaarden. 

Deze brief wordt klantvriendelijk opgesteld teneinde de klantrelatie te respecteren.

3. Overdracht naar minnelijke incasso

Indien de voorgaande 2 stappen geen of onvoldoende resultaat hebben opgeleverd kan deze methode naadloos overvloeien in één van onze minnelijke incasso procedures.

Onze toegevoegde waarde:

  • Verlaging van uw werkdruk door de opvolging uw betalingen uit te besteden
  • Verhoging van de efficiëntie door een gestructureerde en nauwgezette opvolging
  • Een drempelverlagende dienst voorafgaandelijk aan een mogelijke opstart van een invorderingsprocedure
  • Onze ervaren medewerkers contacteren uw klanten en beantwoorden hun vragen.
  • Verminderd risico dankzij de mogelijkheid tot naadloze overgang naar minnelijke invordering

Onze diensten

Abonnementen

Diverse

CrediSolv BV


Blarenberglaan 4
2800 Mechelen

Tel.: +32(0)15.690.390
Fax: : +32(0)15.714.220

info@credisolv.be
 


Een door ons IT-departement ontwikkeld softwareplatform.
minnelijk en juridisch debiteurenbeheer