Handelsinformatie » Faillissementen | Juridische publicaties

Oprichtingen

Juridische Publicaties

Stopzettingen

Herstructureringen

Grafisch

Belgisch Staatsblad

LAATST GEPUBLICEERDE JURIDISCHE PUBLICATIES / FAILLISSEMENTEN, FAILLISSEMENTEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

De hieronder vermelde juridische publicaties betreffen in hoofdzaak faillissementen. Juridische reorganisaties alsook het herroepen van faillissementen worden eveneens opgenomen. Klik op de bijbehorende link van het Belgisch Staatsblad om de bijbehorende publicatie te raadplegen.

publicatie van 29/02/2024             overige publicatiedata:   28/02/2024   27/02/2024   26/02/2024   23/02/2024   22/02/2024   21/02/2024  

Er bestaat geen verband tussen de hieronder gepubliceerde bedrijven en de diensten van CrediSolv, minnelijk en juridisch debiteurenbeheer.

spacer

BESANDO BVBA


KWEKERIJSTRAAT 101
2140 ANTWERPEN (BORGERHOUT)

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicatie van het faillissement
Curator: THOMAS NICLAES, BRUSSELSTRAAT 7, 2000 ANTWERPEN 1- niclaes@blienberg.com.
[29/02/2024]


BOCA INVESTMENTS BVBA


DIAMANTSTRAAT 8, BUS 214
2200 HERENTALS

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicatie van het faillissement
Curator: JOOST PEETERS, HAANTJESLEI 69A, 2018 ANTWERPEN 1- joost.peeters@studio-legale.be.
[29/02/2024]


BUYSE & CO BVBA


HUISGAVERSTRAAT 26
9750 KRUISEM

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicatie van het faillissement
Curator: STEFANIE DECLERCK, POLITIEKEGEVANGENENSTRAAT 37, 9600 RONSE- stefaniedeclerck@skynet.be.
[29/02/2024]


DE CLUB BV


DORPSPLEIN 28
8860 LENDELEDE

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicatie van het faillissement
Curator: TIM DIERYNCK, STATIONSSTRAAT 82A/0001, 8860 LENDELEDE- tim@advocaatdierynck.be.
[29/02/2024]


DELTA-BATI NV


VEELSEBAAN 55, BUS 1
3201 LANGDORP

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicatie van het faillissement
Curator: DEBORAH ES, KRAASBEEKSTRAAT 41, 3390 TIELT (BT.)- deborah.es@advocatenhageland.be.
[29/02/2024]


FERRALOX BVBA


HOOGBAVEGEMSTRAAT 26
9520 BAVEGEM

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicatie van het faillissement
Curator: JURGEN VAN DEN BOSSCHE, GENTSTRAAT 152, 9700 OUDENAARDE- jurgen.vandenbossche@ovdb.be.
[29/02/2024]


FLORAME BENELUX SPRL


AVENUE REINE ASTRID 22-24
4900 SPA

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicatie van het faillissement
Curator: DOMINIQUE LEGRAND, RUE DU VIEUX TILLEUL 53, 4880 AUBEL- de.lege@skynet.be.
[29/02/2024]


HAIDARI MARYAM


NEW-ORLEANSSTRAAT 423
9000 GENT

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicatie van het faillissement
Curator: ARNE MAGNUS, BURGSTRAAT 182, 9000 GENT- arne@mskadvocaten.be.
[29/02/2024]


HAUTECLER BV


KORTESTRAAT 15
3053 HAASRODE

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicatie van het faillissement
Curator: DEBORAH ES, KRAASBEEKSTRAAT 41, 3390 TIELT (BT.)- deborah.es@advocatenhageland.be.
[29/02/2024]


INTAL BVBA


ALBERT I LAAN 46
8630 VEURNE

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicatie van het faillissement
Curator: JOACHIM VANSPEYBROUCK, KALLEBEEKWEG 1, 8691 05 BEVEREN AAN DE YZER- advocaat.vanspeybrouck@telenet.be
[29/02/2024]

spacer
spacer
Opgelet - het betreft hier publicaties uit het Belgisch Staatsblad in het kader van juridische publicaties (in hoofdzaak faillisement of reorganisatie).
Er kunnen evenwel ook andere publicaties zijn opgenomen. Voor de juiste interpretatie dient u de link via het Belgisch Staatsblad te raadplegen.
(bijvoorbeeld een intrekking van een faillisement kan ook getoond worden).

[Deze informatie werd door CrediSolv verzameld via Het Belgisch Staatsblad. CrediSolv kan niet instaan voor volledigheid of correctheid van deze oplijsting]

Deze informatie snel en makkelijk in excel-formaat?
Dat kan via onze abonnementen handelsinformatie. Klik hier voor meer informatie

Onze diensten

Abonnementen

Diverse

CrediSolv BV


Blarenberglaan 4
2800 Mechelen

Tel.: +32(0)15.690.390
Fax: : +32(0)15.714.220

info@credisolv.be
 


Snel, transparant en effectief invorderen!
minnelijk en juridisch debiteurenbeheer