Over CrediSolv » Juridische partners

Advocatenkantoor Schweitzerlex - Van der Schueren

Indien de minnelijke procedure niet tot een positief resultaat leidt kan voor de onbetaalde bedragen naadloos een gerechtelijke invordering gestart worden. Onze partner Schweitzerlex biedt een uitmuntende expertise in schuldzaken.

Onze afdeling minnelijke invordering en de advocaten werken op hetzelfde geïntegreerd softwareplatform. Daar de juridische invordering voorafgegaan is door de minnelijke invorderingsprocedure zijn de voornaamste gegevens en bewijsstukken reeds voorhanden om via onderstaande procesflow de juridische stappen te zetten.

Ook wanneer facturen geprotesteerd worden of de debiteur andere bemerkingen formuleert kan de juridische procedure uitkomst bieden - in dat geval is een gepersonaliseerde aanpak nodig.

Procesflow juridische invordering

Opening dossier Dagvaarding Zitting rechtbank Uitvoering vonnis Afsluiting dossier

1. Opening dossier

 • Opening dossier (inbreng gegevens cliënt, nazicht identiteit debiteur)
 • Samenstelling dossier (facturen, algemene voorwaarden, ingebrekestelling)

2. Dagvaarding

 • Ontwerp dagvaarding (nazicht afrekening, nazicht bevoegdheid)
 • Brief aan gerechtsdeurwaarder (verzoek tot dagvaarding)
 • Brief cliënt (bijlage ontwerp dagvaarding)
 • Betekening dagvaarding + rolzetting door gerechtsdeurwaarder

3. Zitting rechtbank

 • Ontvangst afschrift dagvaarding (kennisname van de vaststelling voor de rechtbank)
 • Tussenkomst melden aan rechtbank (verzoek zaak aanhouden)
 • Brief aan cliënt (omtrent de vaststelling voor de rechtbank)
 • Vertegenwoordiging ter zitting van de rechtbank
 • Mogelijke scenario’s:
  • verstek
  • afbetalingsfaciliteiten
  • uitstel
  • betwisting
 • Brief aan client (verslag verloop van de zitting)

4. Uitvoering vonnis

 • Vrijwillige uitvoering
  • Briefwisseling met debiteur (afbetalingsplan)
  • Registratie betaling(en)
  • Briefwisseling met cliënt
 • Gedwongen uitvoering
  • Expeditie lichten ter griffie
  • Redactie afrekening
  • Aangetekend schrijven aan gerechtsdeurwaarder (verzoek betekening en uitvoering)
  • Betekening vonnis door gerechtsdeurwaarder met bevel tot betaling
  • Nazicht door gerechtsdeurwaarder van uitvoeringsmogelijkheden
  • Uitvoerend beslag
  • Opvolging uitvoering
  • Briefwisseling met cliënt
  • Briefwisseling met gerechtsdeurwaarder
  • Registratie betaling(en)

5. Afsluiting dossier

 • Schuldvordering (geheel of gedeeltelijk) gerecupereerd
  • Afrekening
  • Eindstaat aan cliënt
  • Doorstorting beschikbaar saldo
  • Afsluiting dossier
 • Schuldvordering oninbaar (faillissement, collectieve schuldenregeling, onbeheerde nalatenschap, debiteur onvindbaar, etc.)
  • Briefwisseling curator, schuldbemiddelaar, etc.
  • Eindstaat aan cliënt
  • Afsluiting dossier

 

SCHWEITZERLEX

 

Dries VAN DER SCHUEREN

 

Zelliksesteenweg 12/1 Chaussée de Zellik 

1082 Brussel - Bruxelles 

Tel : 02/469.13.84 

Fax : 02/469.02.52 

Onze diensten

Abonnementen

Diverse

CrediSolv BV


Blarenberglaan 4
2800 Mechelen

Tel.: +32(0)15.690.390
Fax: : +32(0)15.714.220

info@credisolv.be
 


Ons klantenportaal, uw garantie voor transparantie.
minnelijk en juridisch debiteurenbeheer