Onze diensten » Minnelijke invordering

Rekentools

spacer

Flexibele abonnementen (berekening)

Minnelijke Incasso, snel en efficiënt

Efficiënte minnelijke invordering met respect voor uw klantrelaties

Voor de invordering van uw openstaande facturen kan in eerste instantie een minnelijke invordering opgestart worden, waarbij uw openstaande bedragen, verhoogd met intresten en schadebeding geïnd worden op onze derdenrekening. Hierbij beogen we steeds een evenwicht tussen efficiënte invordering en respect voor uw klantenrelatie. De inhoud en toonzetting van de brieven kunnen desgevallend in onderling overleg aangepast worden.

Indien gewenst kan dit voorafgegaan worden door een gezamenlijke analyse en bespreking van uw debiteurenportefeuille.

Hierbij zijn er verschillende abonnementsformules mogelijk, die allen aansluiten bij onderstaande procesflow (of een variant zijn).

Procesflow minnelijke invordering

Eerste aanmaning Ingebrekestelling Telefonisch contact Laatste aanmaning

1. Eerste aanmaning

In een eerste aanmaning wordt de debiteur gewezen op de openstaande factuur of facturen en worden in detail de additionele intresten en schadebeding toegelicht. Deze brief wordt klantvriendelijk opgesteld teneinde de klantrelatie te respecteren.

2. Ingebrekestelling

Indien de eerste aanmaning niet tot een positief resultaat leidt ontvangt de debiteur een ingebrekestelling.

Naast een detailoverzicht van intresten en schadebeding wordt uw klant gewezen op de additionele kosten van een mogelijke juridische procedure.

3. Telefonisch contact

Bij het uitblijven van enige reactie naar aanleiding van de door ons verstuurde aanmaningsbrieven wordt de debiteur telefonisch gecontacteerd. Deze persoonlijke benadering van de debiteur draagt bij tot een onderhandelde oplossing en terugbetaling van de schuld.

Onze dossierbeheerder kan verschillende voorstellen formuleren om de schuld via een afbetaalplan te vereffenen. Een uiteindelijk akkoord wordt schriftelijk bevestigd naar de debiteur. CrediSolv zorgt voor de opvolging van de diverse betalingen.

4. Laatste aanmaning

In een laatste fase van de minnelijke invorderingsprocedure trachten we via aangetekend schrijven door onze partner advocatenkantoor uw klant een laatste maal aan te manen tot betaling. 

Hierbij wijzen we de debiteur duidelijk op alle additionele kosten voor een nakende juridische procedure.

Door deze minnelijke incasso toe te vertrouwen aan CrediSolv kan u opnieuw focussen op uw kernactiviteiten terwijl wij zorgen voor professionele inning.

Onze toegevoegde waarde:

  • Verhoging van efficiëntie en productiviteit dankzij de uitbesteding vzn de debiteurenopvolging.
  • Op een deontologisch verantwoorde manier uw imago en verkoopsactiviteiten verzoenen met een efficiënte schuldinvordering.
  • Onze ervaren medewerkers van het contactcenter contacteren uw debiteuren en beantwoorden hun vragen.
  • Onderzoeken van de solvabiliteit van uw debiteur.
  • Advies geven over haalbaarheid van uw vordering.
  • Verminderd risico dankzij naadloze overgang van minnelijke naar juridische invordering.
  • De medewerkers van onze afdeling Minnelijke invordering en de juristen werken op hetzelfde geïntegreerd softwareplatform.

Onze diensten

Abonnementen

Diverse

CrediSolv BV


Blarenberglaan 4
2800 Mechelen

Tel.: +32(0)15.690.390
Fax: : +32(0)15.714.220

info@credisolv.be
 


CrediSolv kan maatwerk aanbieden, mede door een eigen IT-departement.
minnelijk en juridisch debiteurenbeheer